Mikä on ENNE?

Enne tarjoaa ymmärrystä tulevaisuudesta.

havainnot_tulkinta_jalkautus

Maailma, arvot ja kulutuskäyttäytyminen muuttuvat huimaa vauhtia eikä tulevaisuudesta ole dataa.

ENNE kerää informaatiota kiinnostavista ilmiöistä, kohderyhmien muutoksista sekä tulevaisuutta luotaavista tutkimuksista, verkottuu ja yhdistelee ideoita eri aloilta. Liittää niihin havaintoja, aavistuksia ja heikkoja signaaleja.

ENNE näyttää muutosten suunnat. Runolauseiden ja kauniiden kuvien sijaan asiakas- ja palvelulähtöinen ENNE tulkitsee paketin tiedoksi, tunteiden merkitystä unohtamatta. Pisimmälle vietynä ENNE toimii pohjana yrityksen omalle skenaariotyöskentelylle ja konkreettisille ideoille.

-