Palvelut

ENNE tarjoaa erilaisia moduleita räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin.

ennemodulit

ENNE luennoi muutoksista maailmassa, arvoissa, kulutuskäyttäytymisessä ja eri toimialojen murroksesta. Kuukausittainen tieto- ja ideapaketti pitää asiakkaan ajan tasalla omaan toimialaan sopivista havainnoista. Puolivuosittainen syventävä paketti piirtää laajoja kaaria ja tukee yleistä tietopakettia. ENNE kulkee messuilla, järjestää seminaareja ja näyttelyitä. ENNE tutkii, syventää, kehittää sekä tarvittaessa jalkauttaa konkreettisia ratkaisuaihioita yhteistyössä asiakkaan ja monialaisen tiimin kanssa.

-